ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਨਿਊ ਸੰਤ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੂਰਾ ਹਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਸਤ ਜਨਤਾ ਤਰਸਤ.

  0
  240

  ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਵਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਹਜੇ ਤਕ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਨਿਊ ਸੰਤ ਨਗਰ
  ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੂਰਾ ਹਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਸਤ ਜਨਤਾ ਤਰਸਤ…. ਲਵ ਬਰਾੜ

   

  LEAVE A REPLY